Home » Roditeljstvo » Uskrs s djetetom

Uskrs s djetetom

USKRS S DJETETOM

Što Uskrs znači za dijete? Kako ga približiti djetetu?
Jedna od djetetovih potreba a i njegovih prava je aktivno sudjelovanje u događanjima u obitelji.
Želimo djetetu pomoći da razumije zbivanja uoči Uskrsa kroz svakodnevni djetetov i naš život. Za razliku od Božića koji je radostan i pun iščekivanja Isusovog rođenja, a sa tim se događajem dijete lako poistovjećuje, Uskrs zahtijeva drugačiji pristup i teže ga je djetetu objasniti. Smrt i uskrsnuće značenja su koja se doživljavaju u vjeri, a dijete još nije za to spremno. Simboli koji prate korizmeno vrijeme i pripreme za Veliki tjedan, pomažu djetetu da doživi taj blagdan života.
Dijete traži objašnjenje, a dani pred Uskrs imaju puno znakova koji se mogu djeci objasniti: zašto nosimo maslinove grančice? Zašto bojimo jaja? Zašto odlazimo uoči Uskrsa na grob naših dragih?
Maslinove grančice kao spomen svečanog ulaska Isusa u Jeruzalem, djetetu objasnimo kao simbol mira i dobre volje svim ljudima.
Šarenilo Uskrsa povezano je s ljepotom proljeća i boja, to je vrijeme rađanja novog života u prirodi i životinjskom svijetu. Pilići  simboliziraju novi život koji izlazi iz ljuske, kao što se rastvorio Isusov grob i on je uskrsnuo. Korijen buđenja u prirodi je Isusovo uskrsnuće.
Dijete može sudjelovati u nedjeljnoj svečanoj misi, može posjetiti okićen Isusov grob u crkvi, što će ga se dojmiti. Odlazak na groblje pomaže djetetu u doživljavanju smrti koja se već možda i dogodila u obitelji i koja je suprotnost životu i rađanju.
Naravno, koliko novih informacija dati djetetu, ovisi o njegovoj dobi i o obiteljskom obilježavanju i slavljenju Uskrsa. Ako je dijete zrelije, razgovarajte u obitelji o korizmenom odricanju i darivanju – što je to bez čega dijete može biti? /neka igračka ili slatkiš/. Pitajte dijete  – za koga možeš reći da čini dobro, kako to znaš?
Učite dijete čestitanju Uskrsa pisanicom, ne kupovanjem darova. Vi ćete djetetu pokloniti ono što njega posebno veseli, a može biti dovoljno obiteljsko okupljanje i igra.
Pružite djetetu doživljaj Uskrsa na način na koji on to može shvatiti, promatranjem i razgovorom.